Medezeggenschapsraad

De Meander heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin vier leerkrachten en vier ouders vertegenwoordigd zijn. Zij hebben een wettelijk recht op inspraak bij het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de MR om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken.

 

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 1x in de zes weken. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn: maandag 16 september, dinsdag 29 oktober, woensdag 8 januari, donderdag 5 maart, maandag 20 april en dinsdag 23 juni. De vergaderingen worden op school in de teamkamer vanaf 20.00 gehouden. Belangstellenden worden verzocht vooraf even contact op te nemen via medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl. Tevens kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via dit mailadres.

Documenten

9-1-2020 12:58