PR-Commissie

De Public Relations-commissie (PR-commissie) is in het leven geroepen, omdat onze school en het openbaar onderwijs het verdienen om regelmatig onder de aandacht te worden gebracht. De PR-commissie heeft als taak om naar buiten te treden met het beleid van de school en de daarbij behorende speciale activiteiten en gebeurtenissen.

Doelgroep
Een belangrijke doelgroep is de ouders met jonge kinderen die in de wijk wonen, maar even belangrijk zijn onze 'eigen' ouders, omdat zij een onmisbare ondersteuning zijn voor de activiteiten en de sfeer binnen de school.

Werkzaamheden
Samen met een aantal ouders heeft de PR-commissie de Meanderkrant gemaakt. Deze krant, speciaal bedoeld voor nieuwe ouders en leerlingen, geeft middels foto’s en interviews een goed beeld van de sfeer op de Meander. Ook is de PR-commissie bezig met het inrichten van een nieuwe website. Verder heeft de PR-commissie contacten met de locale pers, zorgt zij voor het aanleveren van persberichten en ondersteunt zij overige commissies bij PR-activiteiten.